Yacht consultancy

Het bouwen van een jacht vergt veel tijd en vraagt veel aandacht voor details en ontwikkelingen in techniek. Nauticon is gespecialiseerd in de begeleiding van verbouw en bouwprojecten van zeiljachten en motorjachten. Ook zijn wij gespecialiseerd in adviezen met betrekking tot voortstuwingsinstallaties, navigatie-apparatuur, watermakers, stabilisatoren, airco systemen, tenders, etc. en het oplossen van uiteenlopende nautische vraagstukken welke zich in de planningfase of tijdens de bouw voordoen.

2

Project & Quality Management

Met het aanstellen van een projectmanager heeft u een vaste coördinator en quality manager tijdens de verbouw of bouw van uw jacht. Hij is de linking pin tussen u en de werf zodat zeker gesteld wordt dat de bouw zich voltrekt volgens uw wensen en specificaties. De projectmanager is uw monitor en stelt zeker dat het bouwproces zich voltrekt op basis van de gecontracteerde specificaties en tijdsplanning. Periodiek wordt een gedetailleerd rapport opgesteld waarin de actuele situatie van uw (ver)bouwproject is beschreven. Daarnaast fungeert de projectmanager als uw persoonlijke consultant.

6245_transom_2

Sea Trial Programma’s

Als sluitstuk van een bouwproces wordt een sea trial uitgevoerd om de performance en zeewaardigheid van een schip te beproeven. Tijdens de sea trial worden naast snelheid en manoeuvreerbaarheid alle apparatuur en veiligheidsmiddelen getest. Mechanische installaties worden gechecked op vibraties en navigatiemiddelen worden gecontroleerd of aanvullende calibratie benodigd is. Nauticon draagt met haar sea trial programma’s graag bij aan de verbetering en innovatie van uw product!